Tysk informasjon bank innhold

I motsetning til de andre seksjonene, i denne delen kalt German Knowledge Base, blir det ikke tatt hensyn til noen rekkefølge i presentasjonen av emnene. I denne delen er det forsøkt å gi all slags informasjon som kan være nødvendig for elever i tysk.Emner som grunnleggende informasjon om tysk, talemønstre, tidspunkter og setninger er tilgjengelige i andre deler av nettstedet vårt. Denne delen heter "Kunnskapsbase" fordi den inneholder all slags informasjon. Det gis støtte i forumet om temaene som dekkes her.

info tysk kunnskapsbaseinnholdHVA ER SPRÅK?

info tysk kunnskapsbaseinnholdGEMENSKAPS SPRÅKKRITERIER FOR EUROPEISK RÅD (A1-A2-B1-B2-C1-C2)

info tysk kunnskapsbaseinnholdTIMER I TYSKLAND (dør uhrzeit)

info tysk kunnskapsbaseinnholdTysk dyr navn

info tysk kunnskapsbaseinnholdTYSKE SPRÅK TEGNINGER

info tysk kunnskapsbaseinnholdI tysk statistikk

info tysk kunnskapsbaseinnholdEDATS IN TYSKLAND (PRAPOSISJON)

info tysk kunnskapsbaseinnholdPARTNERE I DELISIPIEN - TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdSPØRSMÅL FRA TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdTYSKE REFLEKSIVE FELLESLISTE

info tysk kunnskapsbaseinnholdPREPOSITIONEN MIT ZWEI KASUS (DATİV UND AKKUSATIV)

info tysk kunnskapsbaseinnholdPREPOSITIONEN MIT DATIV I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdPREPOSITIONEN MIT AKKUSATIV I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdKONJUNKSJON I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdBILDUNG VON NOMEN - Navneskapelse i Tyskland

info tysk kunnskapsbaseinnholdFRAGE IN INDIREKT I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdGEHEN FIELD OG FİİL SHOTS IN TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdVERBEN MIT PRAPOSITIONEN (DORMER BRUKT I REDAKSJONER)

info tysk kunnskapsbaseinnholdDER RELATIVSATZ - ETWAS PRAZISIEREN

info tysk kunnskapsbaseinnholdREGLER OG TIDER I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdTILSLUTNINGER OG TYSKEN TIDER I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdEDITER, TILSLUTNINGER OG TUMORER I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdINTERVENTJONER I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdTILLADELSER I TYSKLAND (ADJEKTİV - DEKLİNATİON)

info tysk kunnskapsbaseinnholdTRAINBALL VERBEN I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdSUBSTANTIV - GENITIV I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdELEMENTER AV SKULPTUREN I TYSKLAND

info tysk kunnskapsbaseinnholdTEKSTILER I TYSKLAND (SATZTYPEN)

deutsch lernenTYSK HACİVAT KARAGÖZ PROFIL

deutsch lernenEMIRE I TYSKLAND

deutsch lernenTYSK LIV AV ATATÜRK

deutsch lernenTYSK NATRATTINS HUS OG KELOGANPROBLEM

deutsch lernenTYSK RÅD OG ARMEN STORY

deutsch lernenTYSKE DEALER

deutsch lernenTYSK KONJUNCTIV (INDIREKT UTFØRELSE)

deutsch lernenDE MEST BRUKTE ANNONSER I TYSKLAND

deutsch lernenSIDEFRASER I TYSKLAND

tyske leksjonerTYSK FOTBALLVILKÅR

tyske leksjonerMODALVERBLER I TYSKLAND

tyske leksjonerPOINT SIGNS IN TYSKLAND

tyske leksjonerMODALVERBLER I TYSKLAND

tyske leksjonerTYSK ATATÜRKÜN YOUTH FATHER

tyske leksjonerLesedatoer i tysk

tyske leksjonerTYSK FOTBALLVILKÅR

tyske leksjonerTILLADELSESRATINGER I TYSKLAND

tyske leksjonerPOINT SIGNS IN TYSKLAND (Satzzeichen)

tyske leksjonerJordens endringer i valget i tysk

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (en xnumx)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (en xnumx)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (en xnumx)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (b)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (c)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tyske tyrkiske skribenter (D)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (e)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (e xnumx)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk skribenter (f)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk skribenter (g)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (h)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (i)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (J)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk skribenter (k)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk ord (l)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk skribenter (M)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk skribenter (N)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
TYSKE WORDS WORKS (O - Ö)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tyske tyrkiske skribenter (P)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tyske ord (Q - R)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk skribenter

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tyske ord (s - xnumx)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tyske tyrkiske skribenter (t)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
TYSK WORLD WORDS (U - Ü)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tyske tyrkiske skribenter (V)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tysk tyrkisk skribenter (w)

info tysk kunnskapsbaseinnhold
Tyske ord (y - z)Du kan også like disse
kommentar